Print Cont@ct us Print
ferme chateau de dourbes
Promo  

Movie Facebook
 

Scouts - Welpen - Chiro !

Een terrein in de Ardennen dat altijd beschikbaar is voor uw kampen!


3 beschikbare terreinen

1) weide van 1,91 hectare aan de rand van de Viroin en de bossen « Pont Baugnies »

2) een deel van een weide van 7 ha aan de rand van de Viroin en de bossen « Près de l’église »

3) een deel van een weide van 4 ha midden in de bossen « Haute Roche »

3 uitzonderlijke sites in een prachtige natuur

Minimale huurperiode : 5 nachten

 
q
Previous | Play | Pause | Next

VOOR een contact te nemen, u bent verzocht de beschikbaarheid van de weiden HIERONDER na te kijken

Dank u vriendelijk!Ligging
Op 500 meter van de dorpskern van Dourbes en met handelszaken op 5km
Bestelwagens komen ter plaatse mits telefonische afspraak (Slager, Bakker, Groenten, Dranken,...)

Voor een bezoek aan de kampterreinen: gelieve een aantal dagen vooraf contact op te nemen met marie.jottrand@dourbes.com of te bellen naar 02 347 57 35

Ligging, adres, bereikbaarheid en vervoer:

Het is raadzaam dat de kampanimatoren de transporteurs het correcte en VOLLEDIGE adres van het kamp doorgeven. Ieder jaar gebeuren er vergissingen die iedereen tijd doen verliezen. Zie GPS data !

"Près de l'église" = " bij de kerk " 100 m verder dan Rue de Fagnolle, 2 5670 DOURBES gekadastreerd 862 B et C
"Pont Baugnies" = " na de brug " 500 m verder dan 21 rue des Fays 5670 DOURBES Kadaster 1005 bis
"Haute Roche" gekadastreerd 323 A

o Post aan de scouts of welpen: vermeld duidelijk de naam van de beweging en de groep 4 rue auxiliaire - 5670 Dourbes VIROINVAL ( één brievenbus dient aan meer dan een groep …)

o Ouderbezoek:preciseer de ligging van het kampterrein (bevindt zich niet aan de rue auxiliaire (zie hierboven).

Transport

o Dichtstbijzijnde treinstations: Mariembourg (ong. 8 km ) en Couvin (10 km)

o Autobus Couvy car 060 34 40 35
Kleinste minibus: 19 zitplaatsen

o Taxi: Couvin: 060 34 41 03 Walcourt: 071 65 13 13

Google GPS data van de 3 weide

Stafkaart (1/25000) n° 58/5-6 (NGI)

 

Deze 3 weiden kunnen samen gehuurd worden voor groepen van een paar honderd mensen. Met een prachtige natuur, talrijke weilanden langs de Viroin, een vriendelijke bevolking, een goede samenwerking tussen de verschillende eigenaars van de weilanden, een welwillend gemeentebestuur dat er het economische belang van heeft begrepen, heeft Dourbes zich altijd al toegespitst op het onthaal van jeugdbewegingen. Zo vonden in augustus 2000 en 2004 in Dourbes twee girokampen van in totaal ongeveer 2000 personen plaats, met hoofdkwartieren in de kasteelhoeve.

Indien u ons tijdig contacteert, kunnen wij u concreet samen meer dan 15 weiden van verschillende eigenaars bieden, samen goed voor meer dan 20 hectare in een straal van een paar km, met "headquarters" in de kasteelhoeve waar op haar beurt 43 mensen kunnen logeren in comfortabelere omstandigheden. Bestek op aanvraag. Dit alles uiteraard in een sfeer van respect voor de mooie natuur en de bewoners!

Prijs voor 2014:

« Pont Baugnies » « Haute Roche »
« Près de l’église »
44 € per dag (voor maximum 35 mensen)
55 € per dag (voor maximum 60 mensen)
66 € per dag (voor maximum 80 mensen)
77 € per dag (voor maximum 100 mensen)
88 € per dag (voor maximum 120 mensen)
99 € per dag (voor maximum 140 mensen)
110 € per dag (voor maximum 160 mensen)
121 € per dag (voor maximum 180 mensen)
132 € per dag (voor maximum 200 mensen)
55 € per dag (voor maximum 60 mensen)
71 € per dag (voor maximum 80 mensen)
82 € per dag (voor maximum 100 mensen)
93 € per dag (voor maximum 120 mensen)
104 € per dag (voor maximum 140 mensen)
115 € per dag (voor maximum 160 mensen)
126 € per dag (voor maximum 180 mensen)
137 € per dag (voor maximum 200 mensen)


Water, elektriciteit Levering watertank (1 M3): geldende kostprijs .
Vuilnis : gemeentetaksen Voorschot bij reservering.
Saldo 1 maand voor aankomst.
Gemeentetaks en waterprovisie: te betalen voor het kamp Waarborg : tussen 250€ en 500€ volgens aantal mensen

Te vermelden bij reservering: Naam en voornaam: Woonplaats: Telefoonnummer: GSM: e-mail: Identiteitskaartnummer: Geboortedatum: Hoofdkampleider van de groep Datum aankomst (voorkamp, kamp en nakamp inbegrepen) Datum vertrek (voorkamp, kamp en nakamp inbegrepen) Aantal mensen animatoren inbegrepen (vermeld ook of dit aantal tijdens het kamp al dan niet wijzigt en bij welke beweging uw groep aangesloten is).

Voorschot: 50% bij de reservering


Goed nabuurschap, respect voor het milieu en formaliteiten:

FDe eigenares draagt de scoutsbeweging een warm hart toe en is ervan overtuigd dat kampen kunnen verlopen in goed nabuurschap, met respect voor de bewoners, het milieu (fauna, flora), infrastructuur en het dorp in het algemeen.

Ze is onverbiddelijk op dit vlak en vraagt een waarborg. Het is toegestaan om kampvuren en putten te maken, maar de putten dienen achteraf zorgvuldig dichtgemaakt te worden. Dood hout mag geraapt worden, maar er mogen geen takken of bomen gekapt worden. De gemeente Viroinval ligt in het natuurpark Viroin-Hermeton, wat een totaal respect voor beschermde planten- en diersoorten impliceert.

De gemeente moet van de kampen op de hoogte gesteld worden, dient haar toestemming te geven (aanvraagformulier) en heft een aanzienlijke afvaltaks. Het aanvraagformulier dient geruime tijd vooraf (vóór Pasen voor de zomerkampen) verzonden te worden naar het gemeentebestuur van Viroinval (Brigitte Collart) Parc Communal 5670 Nismes. Daarna concentreren de meeste scoutsverantwoordelijken zich overigens op de naderende examens.

Het is UITERAARD STRIKT VERBODEN om bomen te kappen of omver te duwen, ongeacht hun grootte of gezondheidstoestand. Iedere inbreuk hierop zal streng bestraft worden door het Département Nature et Forêts (Waalse tegenhanger van het Agentschap voor Natuur en Bos) dat zelfs tot gerechtelijke vervolging kan overgaan. Ook de eigenaar zal een schadevergoeding aanrekenen.

De bossen van het landgoed zijn PEFC gecertificeerd. PEFC is een label dat garandeert dat het hout of het papier afkomstig is van duurzaam beheerde bossen. Zie http://www.pefcbelgium.be/nl/accueil_278.html
Dit impliceert dat de boseigenaar een handvest, en dus een reeks criteria naleeft die bijgevolg ook van toepassing zijn voor wandelaars of jeugdbewegingen die op kamp zijn in de streek.
Bijvoorbeeld Dood hout en bomen met een biologisch belang 5.4.13
- handhaven van een netwerk van dood hout (stam en/of bodem), holle en oude bomen in het bos binnen de vereiste fytosanitaire en veiligheidsgrenzen;
- voorbehouden van partijen voor oude bomen, voor zover de kenmerken van de eigendom dit mogelijk maakt.
- buiten wat de wet voorziet, geen toestemming verlenen voor de organisatie van gemotoriseerde recreatieve activiteiten;
- rekening houden met de elementen van historische waarde

Dood hout oprapen mag dus uitsluitend met toestemming van de boseigenaar.

Voor een eventuele schoonmaak van de weide en de onmiddellijke omgeving na vertrek (indien zij niet perfect schoon worden achtergelaten), en voor het transport van vuilniszakken en mogelijk achtergelaten afval, zal minstens 10€/uur worden aangerekend. Dit bedrag zal op de waarborg worden ingehouden.

De huur van een kampterrein betekent niet dat men materiaal (lege containers bijvoorbeeld) mag achterlaten op de omringende terreinen die in geen geval als parking gebruikt mogen worden… Indien u van plan bent om tijdens het kamp lege containers achter te laten in Dourbes, gelieve dan contact op te nemen in verband met de parkeermogelijkheden.

Belgische zomers kunnen zeer regenachtig zijn… De weide 'Haute Roche' wordt dan ontoegankelijk voor wagens met achterwieltractie of tweewielaandrijving. Sommigen lossen dat op met sneeuwkettingen… Anderen voorzien een 4x4-wagen of doen beroep op de diensten van een boer die over een tractor beschikt. Wij bezorgen u de adressen.

Andere nuttige adressen : boswachter Waals Gewest voor Dourbes
1) Leurquin Jean-Marie Rue de la Champagne 15 5670 Viroinval 060/39 97 44
2) Waals Gewest - MRW, Cantonnement de Viroinval Rue de la Gare 37 5660 Couvin 060/310291

Nuttige inlichtingen:

Zie http://www.dourbes.com/nl/winkels_dourbes_ardennen.htm

Scouts zijn regelmatig op zoek naar sjorhout: de heer JACMART Fabian (gsm: 0498/65.16.36) in OLLOY Prés des Velus, 26 OF Jean-Luc Thérasse à Dourbes (GSM : 0497/83.17.10)

Doe-het-zelfzaak: Big Mat - Fery in Mariembourg 060 311 717

Zwembad : Couvin

Artsen, apotheken, ziekenhuis : inlichtingen ter plaats gedurende kampen

Scoutsgroeperingen:

De scoutsgroeperingen hebben elk een eigen website. U kunt hen best raadplegen. De Franstalige groeperingen en het Waalse Gewest hebben een charter ondertekend Charter (download de PDF hier)


Fédération Nationale des Patros
17, rue de l'Hôpital - 6060 Gilly Tél. 071 28 69 50 fnp@patro.be
http://www.patro.be

Guides Catholiques de Belgique
35, rue Paul Emile Janson - 1050 Bruxelles Tél. 02 538 40 70 gcb@guides.be
http://www.guides.be

Les Scouts
21, rue de Dublin - 1050 Bruxelles Tél. 02 508 12 00 lesscouts@lesscouts.be
http://www.lesscouts.be

Les Scouts & Guides Pluralistes de Belgique
38, avenue de la Porte de Hal - 1060 Bruxelles Tél. 02 539 23 19 info@sgp.be
http://www.sgp.be

vers la page ad hoc du site de la commune
http://www.viroinval.be/xml/page-IDC-24439-LANG-fr-.html

KSJ-KSA-VKSJ Landelijk Verbond
Vooruitgangstraat 225 B-1030 Bruxelles info@ksj.be
http://www.ksj.org/

Chirojeugd Vlaanderen
Kipdorp 30, 2000 Antwerpen tel. 03-231 07 95
http://info.chiro.be

VVKS Verbondscentrum SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN
Lange Kievitstraat 74 - 2018 Antwerpen Tel (03) 231 16 20
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Federatie voor Open Scoutiesm
Kortrijksesteenweg 639 9000 Gent Tel 09 245 45 86
http://www.fos.be


Print Go to top