Print Contact Fb

Zoekveld

Veiligheid Boomklimmers

 De boom als drager:

Alle boomactiviteiten vergen een grondige kennis van deze levende drager.
De begeleiders beschikken over een boom- en boscultuur en hebben enorm veel praktijkervaring.
“Les Accrobranchés” verbinden zich ertoe het deontologische charter van boomklimmers na te leven.
Voor aanvang van een klimsessie wordt gezorgd:
- dat de eigenaar en de beheerder van de locatie een vergunning afleveren,
- voor de veiligheid van de deelnemers tijdens de activiteit,
- dat de pedagogische waarde van de geplande activiteit wordt bepaald,
- dat het natuurlijke milieu maximaal wordt gevrijwaard

Het gebruikte materiaal:  

De specifieke uitrusting werd ontwikkeld door de merken Beal en Petzl. Het materiaal voldoet aan de huidige Franse en Europese normen.
Een “research & renovation” cel spitst zich toe op het verbeteren van de klimtechnieken.
Er werden contacten gelegd met Amerikaanse ondernemingen (Tree Climbers International, New Tribe,…) om hun materiaal te testen en te evalueren.
De in Frankrijk gevestigde vereniging “Les ACCRO-Branchés” is gegroeid uit de gelukkige ontmoeting van een aantal vrienden die geboeid waren door de boom en zijn milieu.
Het zijn professionele boomklimmers, natuurgidsen, maatschappelijke werkers, kunstenaars met een enorme liefde voor de natuur,…
De vereniging werd opgericht in 1989 en wilde haar enthousiasme en deskundigheid delen met al wie zich wilde laten meeslepen door de magie van deze “plantaardige kolossen”. 

Internationaal Charter van de Accrobranche® Boomklimmers

• Deontologische code
De geest, waarden, principes en deontologische regels waaraan alle natuurlijke of rechtspersonen die Accrobranche® organiseren of beoefenen, zich moeten houden.
• Doelstellingen
De veiligheid van de beoefenaars van Accrobranche® verzoenen met het respect voor de bomen en het milieu waarin ze actief zijn, om elke vorm van schade aan één van beide te voorkomen.
• Algemene houding op de animatiesites
- Zich vooraf de nodige vergunning(en) aanschaffen bij de eigenaar of de beheerder van de animatieplaats. Deze vergunning bevat een vrijwaringsclausule die de eigenaar ontslaat van elke verantwoordelijkheid.
- De anderen altijd met respect behandelen.
- Animatie organiseren om de boom en zijn milieu te promoten.
- Zich aan de beperkingen houden die zijn vastgelegd in de opleidingscursus.
- Een dynamiek van permanente opleiding nastreven.
- De specifieke vereisten van de activiteit en de deelnemers verzoenen met respect voor de site.
- Respect betonen voor de boom en zijn milieu.
• Bescherming van de boom en zijn milieu
Een boom is een complex en kwetsbaar levend wezen
- Elke vorm van menselijk ingrijpen in de boom moet gebeuren met respect voor zijn biologie en zijn functie.
- Bij de keuze van de boom moet rekening gehouden worden met zijn fysiologisch stadium.
- Wanneer levende weefsels beschadigd geraken, moeten de noodzakelijke maatregelen genomen worden om die te herstellen.
- De nodige beschermingsmaatregelen nemen om elke vorm van schade door overexploitatie van de site te vermijden.
- Zo nodig de bodem en de toegangswegen beschermen, om bodemverzakking die het wortelsysteem ernstig kan schaden zo veel mogelijk te vermijden.
- De site verlaten vóór hij overgeëxploiteerd geraakt.
- Elk stomp, snijdend of scherp voorwerp verbieden tijdens de activiteit. Frictionsavers en/of katrollen gebruiken, om elke vorm van wrijving tegen te gaan.
- Fauna en flora respecteren.
- Geen afval achterlaten op de animatiesite.
• Veiligheid van de deelnemers
- Elk ongevallenrisico voorkomen bij de voorbereiding van de site: dode takken, …
- De veiligheid van de deelnemers waarborgen gedurende de hele activiteit.
- Aangepast veiligheidsmateriaal gebruiken.
- De activiteit stopzetten bij slecht weer (regen, wind, onweer) 

  • Recognized by
  • ACCESS-i
  • pefc
  • Member of